KZD Triglav vsakoletno organizira svoje dogodke, ali kot gosti oziroma nastopajoči sodelujemo na različnih dogodkih in prireditvah tako v Sloveniji kot v tujini. Poleg ponazoritev bitk iz obdobja prve in druge svetovne vojne, sodelujemo na proslavah NOB, kot statisti v različnih zgodovinskih filmih, ter sodelujemo na različnih razstavah povezanih z našim hobijem