Interni časopis Triglavnik, ki ga v društvu izdajamo vsako leto in v katerem so navedeni nekateri dogodki, katere smo se v preteklih letih člani društva organizirali ali se jih udeležili.