Doma O NAS

O NAS

O NAS

Kulturno zgodovinsko društvo Triglav je bilo ustanovljeno leta 2007 kot prostovoljna organizacija, ki združuje vse tiste, ki jih zanima vojaška zgodovina in ki se želijo aktivno vključevati v ponazoritve različnih zgodovinskih dogodkov in bitk. Društvo ravno tako sodeluje pri različnih razstavah vojaške opreme, orožja in vozil. Pri vseh dogodkih poskuša društvo prikazati profesionalni zgled, obnašanje ter disciplino enot, ki jih ponazarja.

Z približno 50 člani je to društvo edino svoje vrste v Sloveniji. Društvo se ukvarja tudi organizirajo raznih zgodovinskih dogodkov ter ponazoritev, ki so se (ali pa bi se lahko) zgodili na področju Slovenije oz. bivše Jugoslavije; ravno tako pa se skupine društva udeležujejo najrazličnejših prireditev v raznih državah po Evropi. Društvo tudi neguje tradicijo nekaterih enot iz preteklosti, iz področja Slovenije, predvsem iz časa prve in druge svetovne vojne.

V društvu deluje devet glavnih ponazoritvenih skupin:

Partizanska Zaščita četa Triglav

Nemški 31 pehotni polk wehrmahta

Ameriška 82 Padalska Divizija All American

Angleški komandosi No 2 Commando

Vojska kraljevine Jugoslavije

Avstro-ogrske enote Isonzo Armee Kommando

Teritorialna obramba

Jugoslovanska narodna armija

Italijanska 33 pehotna divizija